Concrete gevolgen van stress

Voor wie met stress te kampen heeft, zullen onderstaande symptomen en gevolgen jammer genoeg geen onbekenden zijn. Voor wie de strijd levert tegen een burn-out zijn deze gevolgen doorgaans al een lange periode en extreem intens aan de gang.

  • Lichamelijke symptomen: slaapproblemen, sneller vatbaar voor verkoudheden, vermoeidheid, spierpijnen in nek en schouders, geen zin in seks, hoofdpijn, hyperventilatie, misselijkheid, hoge bloeddruk, …
  • Psychische symptomen: gespannen gevoel, aanhoudend gevoel van onrust, prikkelbaar, emotioneel, niet-geïnteresseerd, …
  • Cognitieve symptomen: vergeetachtig, concentratiestoornissen, piekeren, moeilijkheden om keuzes te maken, …
  • Gedragsmatige symptomen: zenuwachtige houding, hoger alcohol- en/of nicotineverbruik, verhoogde inname van medicatie (bv. slaappillen en medicatie tegen hoofdpijn), heel weinig eten of extreem veel eten (binge eating), …
  • Sociale symptomen: afzondering, afspraken annuleren, telefoons onbeantwoord laten, minder goed presteren professioneel, …

Beleving van stress als belangrijkste factor

Stress is geen eenvoudige opeenvolging van aanleiding en gevolg. Bij stress speelt vooral ook de ‘beleving’ een belangrijke rol. We onderscheiden dan ook drie componenten:

  1. Aanleiding, situatie of gebeurtenis die je als stresserend of bedreigend kan ervaren: problemen op het werk, relatieproblemen, problemen met de kinderen, …
  2. Gevolg of bepaalde gevolgen (gedragingen en emoties) die uitgelokt worden: angst en paniek, vermoeidheid, slapeloosheid, hoofdpijn, …
  3. Beleving of bepaalde gedachten, ideeën of overtuigingen die je zélf hebt.

Aanleiding en gevolg hebben geen direct causaal verband. Het zijn je eigen gedachten en overtuigingen (je beleving) die bepaalde gevolgen, zoals stress, uitlokken.

Als je als werknemer met een treinvertraging te kampen hebt, kan je op twee manieren reageren. Of je kan je enorm opjagen over het feit dat je minstens een half uur te laat op je werk zal zijn. Of je kan van de gelegenheid gebruik maken om iets uitgebreider je krant te lezen. Door je op te jagen, raak je immers niet vroeger op je werk. Het gaat erom hoe jij de dingen beleeft. Je gedachten en ideeën bepalen welk gevoel jij hebt bij een bepaalde gebeurtenis. Je gedachten bepalen of je al dan niet stress voelt.

Neuro-Energetische Kinesiologie, al dan niet in combinatie met Healing, kan deze stress uit je lichaam laten wegvloeien. Zo kan je de dingen weer helder zien en zuiverder beleven. En weer keuzes maken om je leven op het juiste spoor te krijgen.