Stress, een beetje teveel van het goede

Een beetje stress is gezond. Want uitdagende dingen maken je leven boeiend. En stress zorgt er vaak ook voor dat je beter presteert. Stress is een aangeboren reactie van je lichaam die je in staat stelt om alert te reageren op gevaar. Een overlevingsmechanisme, zeg maar. Je polsslag en ademhaling versnellen, je spieren spannen zich op, … Je lichaam zet zich paraat om te vechten of te vluchten.

Maar stress kan zich zodanig opstapelen dat het een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van je leven. Door deze te hoge ‘levensdruk’ loop je het risico om zowel mentale en emotionele als fysieke klachten te krijgen.

Burn-out, of stress in het kwadraat

Bij een erg ingrijpende gebeurtenis in je leven (bv. echtscheiding) of bij een lange periode van onder druk te staan (bv. financiële problemen), kan stress uitgroeien tot complete uitputting. Burn-out. Of het gevoel dat je volledig ‘opgebrand’ bent.

De symptomen die met ‘gewone’ stress gepaard zijn, zijn ook hier aanwezig, maar zijn hardnekkiger, intenser en veel langduriger. Het is het laatste stadium van een langdurige roofbouw op je lichaam en geest.

Burn-out komt opvallend vaak voor bij bepaalde ‘risicogroepen’:

  • plichtsbewuste, hardwerkende werknemers, managers en ondernemers
  • mensen met een groot perfectionisme en verantwoordelijkheidsgevoel
  • alleenstaande ouders die een drukke fulltime job combineren met de opvoeding van kinderen
  • mensen met een ‘sociale’ job: verpleegkundigen, lesgevers, …

Naast de talrijke lichamelijke en emotionele problemen hoort het tot rust komen bij burn-out er op quasi geen enkel ogenblik meer bij. Je lichaam en je geest zijn in constante overdrive. En blokkeren daardoor tegelijk ook waardoor je het gevoel hebt niet meer te kunnen of durven bewegen.